0570-752737

Meest gestelde hypotheekvragen

Als u een huis gaat kopen, dan komt er ontzettend veel op u af. U zult ongetwijfeld veel vragen hebben. Gelukkig kunt u altijd terecht bij ons voor hypotheekadvies in Deventer! Op deze pagina geven wij antwoord op een aantal veelgestelde hypotheekvragen:

Meest gestelde vragen

1 Wat betekent onafhankelijk advies?
Een onafhankelijk adviseur is niet gebonden aan één of meerdere aanbieders. Een onafhankelijk adviseur heeft geen enkele verplichting om voor een bepaalde aanbieder te kiezen. Een adviseur wordt immers betaald door u en niet door de bank.
2 Wat is het voordeel van een onafhankelijk hypotheekadviseur ten opzichte van de adviseur van een bank?
Bij een onafhankelijk hypotheekadviseur krijgt u advies over verschillende aanbieders. Bij een bankadviseur zullen ze alleen hun eigen producten verkopen, waardoor de kans zeer groot is dat u teveel gaat betalen voor uw hypotheek.
3 Wordt een toekomstige loonsverhoging meegenomen voor het berekenen van een maximale hypotheek?
Inkomensstijgingen binnen 6 maanden kunnen meegenomen worden voor het berekenen van de maximale hypotheek, mits de werkgever het op schrift wil verklaren.
4 Hoe lang duurt het traject voordat een hypotheek is afgesloten?
Wanneer u tijdig de stukken aanlevert is de hypotheek vaak binnen 3 à 4 weken geregeld.
5 Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?
Hoeveel hypotheek u kunt krijgen is afhankelijk van uw bruto inkomen, leningen die openstaan en eventuele alimentatie die u verschuldigd bent. Om een eerste indruk te krijgen kunt u de tool op deze site gebruiken.
6 Hoe gaat het afsluiten van een hypotheek in zijn werk?
Het afsluiten hypotheek gaat in een aantal stappen. Onderstaand staat stap voor stap beschreven wat u kunt verwachten.

1 Kennismaking en oriënterend gesprek met onze adviseur.

2 Tweede gesprek is een adviesgesprek voor wanneer er daadwerkelijk een woning is gekocht. De berekeningen worden specifiek gemaakt. Daarnaast vindt er een vergelijking plaats welke bank de beste deal heeft voor u.

3 U dient stukken aan te leveren voor uw dossier. Werkgeversverklaring, loonstrookjes, id bewijzen etc.

4 Uw adviseur werkt een adviesrapport uit.

5 Uw dossier wordt beoordeeld door de hypotheekverstrekker.

6 Bij akkoord van de hypotheekverstrekker maakt u een laatste afspraak met onze hypotheekadviseur om de bindende offerte te tekenen en het hypotheekadvies te bespreken.

7 Welke documenten heb ik nodig voor het afsluiten van een hypotheek?
Recente loonstrook

Werkgeversverklaring

Salarisstrook van een recente maand

Legitimatiebewijs

Recent bankafschrift met hierop een duidelijke vermelding van het rekeningnummer

Pensioengegevens

 

Taxatierapport

Voorlopige koopakte

Eventueel een specificatie verbouwingskosten

 

Voorzieningen die de werkgever heeft getroffen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

Koop-/aannemingsovereenkomst bij nieuwbouw

Opgave meer-/minderwerk bij nieuwbouw

 

Jaaropgave van de hypotheekschuld

Eigendomsbewijs (bij oversluiten van hypotheek)

Opgave van lopende kredieten

Inschrijving echtscheiding, ook echtscheidingsconvenant en echtscheidingsvonnis

Aangifte IB 2012 of jaaropgave 2012 hypotheek

8 Hoe lang is een hypotheekofferte geldig?
Wanneer u een rente aanbod voor een hypotheek ontvangt is deze meestal 2 weken geldig. Na ondertekening zit er verschil tussen hypotheekverstrekkers in de geldigheid. Deze varieert tussen 2 tot 9 maanden. Voor verlenging van de offerte zijn soms kosten verschuldigd. Dit noemt men bereidstellingprovisie.
9 Wat zijn de voordelen van een Nationale Hypotheek Garantie?
De voordelen van NHG zit voornamelijk in de lage rente. Deze kan wel oplopen tot 0,7%. Daarnaast wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden als u door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent om uw maandlasten te betalen.
10 Kan ik een hypotheek krijgen als ondernemer met minder dan 3 jaar cijfers?
Gelukkig is het de afgelopen jaren steeds makkelijker geworden om voor ondernemers een hypotheek te krijgen. Dit is zelfs vanaf 1 jaar zelfstandig zijn al mogelijk.
11 Hypotheek aflossen of niet?
Of u dient af te lossen is altijd klantspecifiek. Onderstaand een aantal voor- en nadelen.

Voordelen aflossen hypotheek:

Lagere maandlasten

Minder gevoelig voor rentestijgingen.

Kans dat het huis onder water komt te staan wordt steeds kleiner.

Spaarrente levert nu vrijwel niks op, waardoor het rekenkundig interessant kan zijn om af te lossen.

Nadelen aflossen hypotheek:

Minder vrij vermogen beschikbaar.

Kans op minder toeslagen.

Bij verhuizen ontstaat er overwaarde, waardoor een deel van de rente niet aftrekbaar is.

Bij aflossing van een aftrekbare aflossingsvrije hypotheek is deze voor een nieuwe woning niet meer op te nemen.

12 Wat is hypotheekrenteaftrek?
Wanneer u een hypotheek afsluit om een huis te kopen gaat u rente betalen. Deze betaalde rente is aftrekbaar van de belasting. Dit is ooit door de overheid bedacht om het eigenwoning bezit te stimuleren.
13 Heeft mijn studieschuld invloed op de hoogte van de hypotheek?
Een studieschuld heeft invloed op de hoogte van uw hypotheek. Er wordt rekening gehouden met 0,75% van de oorspronkelijke schuld. Mocht de werkelijke last lager liggen of u heeft extra afgelost op uw hypotheek dan wijken sommige hypotheekverstrekkers af van de standaard norm. Een studieschuld staat niet in het BKR. Verzwijgen van uw studieschuld wordt gezien als fraude.
14 Kunnen mijn ouders mij belastingvrij schenken voor mij eigen woning?

Dat kan zeker.

Jaarlijks € 5.363, -. De schenking hoeft niet voor de eigen woning gebruikt te worden

 

Eenmalig maximaal € 25.731.

 

U dient tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog. Bent u ouder dan 40? Als uw partner jonger dan 40 jaar is, geldt de vrijstelling ook. De schenking hoeft niet voor de eigen woning gebruikt te worden.

15 Kan ik verhuizen als mijn huis onder water staat?
Een restschuld hoeft geen opstakel te zijn om te kunnen verhuizen. Er dient uiteraard wel een oplossing te komen voor de restschuld. U kunt deze meefinancieren in de nieuwe hypotheek, betalen uit eigen geld of onderbrengen in een lening.
16 Wat kost een hypotheekadvies?
Er zijn geen richtlijnen voor een standaardprijs. Dit is afhankelijk van de tijd die een adviseur met uw dossier bezig is.
17 Mijn rentevaste periode is afgelopen. Wanneer dient de huidige hypotheekverstrekker met een nieuwe aanbieding te komen?
Uw hypotheekverstrekker dient ten minste 3 maanden van tevoren met een aanbieding te komen. Wanneer uw rente afloopt kunt u boetevrij overstappen naar een andere bank. Het is altijd goed om in deze situatie een hypotheekadviseur in te schakelen om te kijken of elders uw maandlasten lager kunnen uitvallen.
18 Kan ik bij een echtscheiding in de woning blijven wonen als mijn inkomen te laag is?
De tijd dat alle banken nog kunnen nadenken is voorbij. Niet bij elke hypotheekverstrekker zijn er mogelijkheden. Het ligt er aan of uw huidige bank uw “uitzondering” in behandeling wil nemen.
19 Wanneer kan ik meer lenen dan op basis van de norm is toegestaan?
Oversluiten hypotheek, Deze lening mag niet hoger zijn dan de oude lening. Alleen de oversluitkosten zoals notaris- en taxatiekosten mogen worden meegefinancierd.

 

Inkomensstijging binnen 6 maanden

 

Garantstelling ouders

 

Energie besparende maatregelen

 

Restschuld

20 Kan ik met een tijdelijk contract een huis kopen?
De mogelijkheden voor mensen met een tijdelijk contract zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Flexwerker/uitzendkracht.

Banken kunnen werken met een perspectiefverklaring, arbeidsscan of het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar. Met dit inkomen kan de hoogte van de hypotheek bepaald worden.

Tijdelijk contract.

Wanneer u een tijdelijk contract heeft, krijgt u een intentieverklaring van uw werkgever dan rekent de bank met uw huidige inkomen. Met een intentieverklaring verklaart de werkgever de intentie te hebben bij het aflopen van het tijdelijke contract, deze om te zetten in een vast contract. Wanneer u geen intentieverklaring krijgt, dan kunnen wij rekenen met het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

21 Hoeveel kost het oversluiten van de hypotheek?
Voor oversluiten van je hypotheek kan het zijn dat u een boete moet betalen. Deze vergoeding dient betaald te worden, omdat de hypotheek eerder wordt afgelost dan is afgesproken. Daarnaast krijgt u te maken met notariskosten, advieskosten en eventuele kosten voor een taxatierapport of NHG. Al deze kosten zijn aftrekbaar.
22 Kan ik zelf de boete berekenen bij het oversluiten van mijn hypotheek?
De boete kunt u in veel gevallen niet zelf berekenen. Het beste kunt u deze opvragen bij uw bank. Een adviseur kan voor u uitrekenen of het rendabel is om de hypotheek over te sluiten.
23 Welke mogelijkheden zijn er om een verbouwing te financieren
Het is mogelijk een verbouwing mee te financiering in de hypotheek. Houdt er wel rekening mee dat de verbouwing vaak niet volledig waardevermeerderend is. De waardevermeerdering ligt meestal rond de 70%. U gaat bijvoorbeeld voor € 10.000 verbouwen. Dan kunt u € 7.000, – meefinancieren. De rest dient u in te brengen uit eigen geld. Wanneer u duurzaam gaat verbouwen is de kans groot dat u wel alles kunt meenemen. Dit kan tot 106% van de waarde van de woning na verbouw.
24 Wat is een verbouwingsdepot?
Het deel van de hypotheek dat u gebruikt voor de bouw of verbouwing wordt door de bank op een speciale rekening gestort. Dit heet een bouwdepot. Vanuit deze rekening betaalt u de rekeningen voor de verbouwing van uw bestaande huis of de bouw van een nieuwbouwhuis.
25 Moet ik eerst mijn huis verkopen, voordat ik een nieuwe woning koop?
Dat is niet nodig. Zolang u voldoende eigen middelen, inkomen dan wel overwaarde in uw huidige woning heeft zijn er voldoende mogelijkheden.
26 Kan ik mijn hypotheek mee verhuizen?
Het is bijna bij alle hypotheekverstrekkers mogelijk om huidige hypotheek mee te verhuizen naar uw nieuwe woning. De termijn verschilt. Vaak is het 3 tot 6 maanden.
27 Wat zijn kosten koper?
De kosten koper zijn de kosten die boven op de koopprijs van de woning komen. Dit zijn overdrachtsbelasting: 2%, notariskosten, makelaarskosten en advieskosten.
28 Welke rentevaste periode moet ik kiezen voor mijn hypotheek?
De afweging tussen de juiste rentevastenperiode heeft te maken met het risico dat u wilt lopen. Bij een korte rente heeft u lagere maandlasten, waarbij u het risico loopt dat bij het aflopen van het rentecontract de rente gaat stijgen. Bij een lange rente betaalt u een hoger percentage. Echter weet u dan waar u de komende jaren aan toe bent.
29 Moet ik eigen geld inbrengen?
Tegenwoordig is het in veel gevallen niet meer mogelijk om alle kosten mee te financieren. Houdt er rekening mee dat als u meer wil financieren dan 100% van de marktwaarde u de kosten koper zelf dient te betalen.
30 Wanneer heeft mijn pensioendatum invloed op de hypotheek?
Een hypotheekverstrekker gaat 10 jaar voor AOW datum rekening houden met uw pensioeninkomen. Dit zijn vrij specifieke berekeningen die niet onder de “standaard” vallen. Ga hiervoor naar een adviseur. De tools die u vindt op internet houden vrijwel nooit rekening met deze spelregels.
0570-752737